გუნდის წევრი

ეკატერინე ბურჭულაძე

ფუნქციები

PR კამპანიების დაგეგმვა, ორგანიზება და მონიტორინგი;

PR კამპანიების მოწყობისათვის საჭირო ადამიანებთან და კომპანიებთან ურთიერთობა;

პრესკონფერენციების და პრეზენტაციების ორგანიზება;

განცხადებების, პრეს-რელიზების, საინფორმაციო ბროშურებისა და ბუკლეტების ტექსტების, სარეკლამო გვერდების ტექსტების მომზადება;

ცენტრის ვებ გვერდზე და facebook გვერდზე განსათავსებელი ინფორმაციის მომზადება, განახლება და რედაქტირება;

ცენტრის სერვისების შესახებ ინტერვიუების და სტატიების ორგანიზება მედიაში;

მასმედიასთან ურთიერთობა;

ყოველდღიური პრესის მონიტორინგი;

ცენტრის აქტივობებთან დაკავშირებული მასალების შეგროვება და აღრიცხვა; PR ღონისძიებების მასალების დაარქივება;

eburchuladze@justice.gov.ge