გუნდის წევრი

თემურ გუგუშვილი

 

სამუშაო გამოცდილება

06/2014–05/2017 მკვლევარი (მაგისტრატურის სტუდენტი), გისენის უნივერსიტეტი (გერმანია), ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (საქართველო).

04/2015 – 02/2016 მკვლევარი (მაგისტრატურის სტუდენტი), ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (საქართველო).

08/2013–05/2014 ArcGIS სპეციალისტი, მოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიის სამმართველო, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური.


განათლება და ტრენინგი

2014 – 2016 სოციალური მეცნიერებების მაგისტრი, სოციოლოგიის სპეციალობით, ივ.ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

08/2016 – 09/2016 საზაფხულო ვორქშოფების სერია კვლევის მეთოდებზე, ჯორჯ მეისონის უნივერსიტეტი.

02/2016 – 03/2016 ვორქშოფი თემაზე: "Mixing Methods and Data Types: Analysing Open-ended Questions with MAXQDA” held by Graham Hughes, ბერლინი, გერმანია.

09/2015 – 10/2015 ლაიბნიცის სოციალურ მეცნიერებათა ინსტიტუტის საზაფხულო სკოლა რაოდენობრივი კვლევის მეთოდებზე. თემა: „საველე სამუშაოების დაგეგმვა და მონიტორინგი: კვლევის ფარგლებში შესაძლო ხარვეზების გამოვლენა და დაბალანსება", კიოლნი, გერმანია.

2009 – 2014 სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი, სოციოლოგიის სპეციალობით, ივ.ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.


ჯილდოები

ევროპის კრიმინოლოგთა საზოგადოების სტიპენდიანტი, ევროპის კრიმინოლოგთა საზოგადოება, 2016

მაგისტრანტთა სასწავლო-კვლევითი პროექტის გრანტი, შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდი, თბილისი, საქართველო, 2016.

Winner of the First Poster Prize, Annual MAXQDA user Conference, MAGMA- Marburg's Research Group on Methods & Evaluation, Berlin, Germany, 2016