გუნდის წევრი

ვლადიმერ ხელაძე

ფუნქციები:

• სამმართველოს მუშაობის დაგეგმვა და ხელმძღვანელობა;
• ცენტრის ეფექტიანი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ორგანიზაციული საქმიანობის კოორდინირება;
• ცენტრში ბრძანებების პროექტების მომზადება;
• კონკურსთან და სტაჟირებასთან დაკავშირებული საკითხების ორგანიზება;
• თანამშრომელთა პირადი საქმეების წარმოება;
• შინაგანაწესის შესრულებაზე კონტროლის განხორციელება;
• ცენტრში ოფიციალურად შემოსული და გასული კორესპონდენციის დამუშავება;
• საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;
• საქართველოს სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემაში მუშაობა;
• შემოსავლების სამსახურის ელექტრონული მომსახურების სისტემაში მუშაობა;
• ცენტრის საბიუჯეტო საქმიანობის პროცესის დაგეგმვა და კოორდინირება;
• ცენტრის მიერ სახელმწიფო შესყიდვების პროცედურების განხორციელების უზრუნველყოფა;
• ცენტრის საბუღალტრო საქმიანობის კოორდინირება;
• მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებების ბრუნვასა და სამეურნეო დოკუმენტაციაზე კონტროლის განხორციელება.


ბიოგრაფია:
დაიბადა ქალაქ თბილისში 1983 წლის 4 სექტემბერს,
პროფესიით იურისტი, ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.

განათლება
2000-2005 კავკასიის აკადემიური ცენტრი - CAC - იურიდიული ფაკულტეტი, საერთაშორისო სამართალი, მაგისტრი
2017 - Chicago-Kent School of American Law - სამაგისტრო კურსი


პროფესიული გამოცდილება
2019 წლის სექტემბრიდან დღემდე - საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს, სსიპ დანაშაულის პრევენციის ცენტრის  - ორგანიზაციული უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი
2014-2019 - საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს, სსიპ დანაშაულის პრევენციის ცენტრის - ადმინისტრაციული სამმართველოს უფროსი
2011-2014 ახალი ტექნოლოგიუების ინსტიტუტის მრჩეველი იურიდიულ საკითხებში
2009-2011 ნავთობპროდუქტების კომპანია „უნიპარტერ" - ის მთავარი იურისტი
2009-2011 ნავთობსატრანსპორტო კომპანია „ტრანსეკო"-ს გენერალური დირექტორის მოადგილე - იურიდიულ საკითხებში
2009-2011 ნავთობკომპანია „ცენტრალ ჯგუფი" -ს იურისტი
2008-2009 სს ინფოჯორჯია XXI – 09 საინფორმაციო ცენტრის - იურისტი
2008 სოხუმის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანაშემწე
2007-2008 რუსთავის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანაშემწე
2004-2006 გამომცემლობა GCI-ს იურისტი

ფლობს რუსულ და ინგლისურ ენებს