გუნდის წევრი

მაია ნასრაშვილი

ფუნქციები:
სამმართველოს მუშაობის დაგეგმვა და ხელმძღვანელობა;
დანაშაულის პირველი დონის პრევენციის მიზნით, სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფებზე ორიენტირებული პროგრამების დაგეგმვა და ხელმძღვანელობა;
პირველი დონის პრევენციის პროგრამების ხარისხის მართვის  პოლიტიკის შემუშავება და დანერგვა;
პირველი დონის პრევენციის პროგრამების ხარისხის სტანდარტის შესრულებაზე მუდმივი მონიტორინგი და ზრუნვა პროგრამების ოპტიმიზაციაზე;
დანაშაულის პირველი დონის პრევენციაზე მომუშავე ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან უერთიერთთანამშრომლობის გაზრდა.


ბიოგრაფია:
დაიბადა 1991 წლის 28 მაისს.

პროფესიული კარიერა:
2017-დღემდე - დანაშაულის პირველი დონის პრევენციის სამმართველოს უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი;
2014 -დღემდე - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი;
2016-დღემდე - სარედაქციო ჯგუფის უფროსი, ა(ა)იპ „დავით ბატონიშვილის სამართლის ინსტიტუტი";
2016-2017 - დანაშაულის პირველი დონის პრევენციის სამმართველოს ახალგაზრდული პროგრამების მენეჯერი;
2014-2015 - დანაშაულის პირველი დონის პრევენციის სამმართველოს პროგრამა „ლიდერთა სახლის" კოორდინატორი;
2014-2015 - დანაშაულის პირველი დონის პრევენციის სამმართველოს ახალგაზრდებთან მომუშავე სპეციალისტი;
2014-2015- დანაშაულის პირველი დონის პრევენციის სამმართველოს სტაჟიორი.

განათლება
2014-დღემდე - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საჯარო პოლიტიკის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა;
2008-2012 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი -  ბაკალავრი.
ფლობს ინგლისურ ენას.
ელ.ფოსტა: mnasrashvili@prevention.gov.ge