სიახლეები:

თბილისს სისხლის სამართლის მედიაციის ავსტრიელი ექსპერტი ეწვია

28 თებ 2018

სისხლის სამართლის მედიაციის ქართული მოდელის გაცნობისა და ამ სფეროს განვითარების ხელშეწყობის მიზნით მედიაციის სახლს ავსტრიელი ექსპერტი ეწვია. სისხლის სამართლის მედიაციის ექსპერტი კრისტა პელიკანი იუსტიციის სამინისტროს სსიპ „დანაშაულის პრევენციის ცენტრის" დირექტორს თათია ხოჭოლავას და განრიდება-მედიაციის სამმართველოს ხელმძღვანელს ლადო ჯავახიშვილს შეხვდა. შეხვედრას ასევე დაესწრნენ ევროკავშირის სასამართლოს მხარდაჭერის პროექტის წარმომადგენლები. ავსტრიელი სტუმარი დეტალურად დაინტერესდა საქართველოში არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების რეფორმის მიმდინარეობითა და განრიდება-მედიაციის პროგრამით; შეხვედრის მნიშვნელოვანი ნაწილი დაეთმო სისხლის სამართლის მედიაციის ხარისხის კონტროლის მექანიზმის გაუმჯობესებას და ამ მიმართულებით კვლევების ევროპულ გამოცდილებას. კრისტა პელიკანის სამდღიანი სამუშაო ვიზიტი ევროკავშირის სასამართლოს მხარდაჭერის პროექტის ორგანიზებით შედგა.
ვიზიტის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია ტრენინგი მედიატორებისთვის, მოსამართლეებისთვის, პროკურორებისა და სისხლის სამართლის სფეროში მომუშავე სოციალური მუშაკებისთვის. ტრენინგის ძირითადი თემები იქნება სრულწლოვანთა მედიაციის დამახასიათებელი სპეციფიკა და ძირითადი განსხვავებები არასრულწლოვანთა საქმეებისგან, მედიაციის სპეციფიკა ძალადობრივ დანაშაულებზე და მედიატორის განსაკუთრებული უნარ-ჩვევები მსგავსი ტიპის საქმეებზე, აღდგენითი მართლმსაჯულება დაზარალებულის პერსპექტივიდან და მედიატორის თვითშეფასება.
სსიპ „დანაშაულის პრევენციის ცენტრი" საქართველოში განრიდებისა და მედიაციის პროგრამის ზოგად მენეჯმენტს ახორციელებს. პროგრამაში ჩართული 21 წლამდე ასაკის 2733 ახალგაზრდა სისხლისსამართლებრივ დევნას განერიდა. მედიაცია კი, როგორც აღდგენითი მართლმსაჯულების ერთ-ერთი საუკეთესო ინსტრუმენტი, სსიპ "დანაშაულის პრევენციის ცენტრის" საქმიანობის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მიმართულებაა. ცენტრი აქტიურად მუშაობს მედიაციის განვითარებასა და დანერგვაზე. განრიდება და მედიაცია ეყრდნობა აღდგენითი მართლმსაჯულების კონცეფციას, რომელიც მაქსიმალურად ითვალისწინებს დამნაშავისა და დაზარალებულის ინტერესებს, მიმართულია დანაშაულის პრევენციაზე და ზრუნავს საზოგადოების უსაფრთხოებაზე.  
რაც შეეხება კრისტა პელიკანს, მას აქვს მრავალწლიანი გამოცდილება სისხლის სამართლის მედიაციის მიმართულებით. 1973 წლიდან არის ვენის სამართლის სოციოლოგიის და კრიმინოლოგიის ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი. 1996-1999 წლებში ხელმძღვანელობდა ევროპის საბჭოს "სისხლის სამართლის სფეროში მედიაციის ექსპერტთა კომიტეტს”. გამოქვეყნებული აქვს ათობით ნაშრომი, მათ შორის აღდგენითი მართლმსაჯულების, დაზარალებულსა და სამართალდამრღვევს შორის მედიაციის თემებზე.