სიახლეები:

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების რეფორმას უკრაინული დელეგაცია გაეცნო

18 აპრ 2018

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსისა და განრიდება-მედიაციის პროგრამის გაცნობის მიზნით იუსტიციის სამინისტროს სსიპ „დანაშაულის პრევენციის ცენტრს" უკრაინის დელეგაცია ესტუმრა. დელეგაციას ცენტრის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი, განრიდებისა და მედიაციის სამმართველოს უფროსი ლადო ჯავახიშვილი შეხვდა. სტუმრებმა მედიაციის სახლი დაათვალიერეს, ასევე, გაეცნენ განრიდება-მედიაციის პროგრამის შედეგებსა და აღდგენითი მართლმსაჯულების მიმართულებით საქართველოს გამოცდილებას. მედიაციის სახლის შემდეგ უკრაინის იუსტიციის სამინისტროსა და უზენაესი სასამართლოს წარმომადგენლებმა, ასევე, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების საქმეებზე მომუშავე უკრაინელმა ექსპერტებმა შეხვედრები თბილისის იუსტიციის სახლში გამართეს. სტუმრებს იუსტიციის მინისტრის მოადგილე მიხეილ სარჯველაძე შეხვდა. შეხვედრაზე არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების რეფორმის მიმდინარეობა და დაგეგმილი სიახლეები განიხილეს. მიხეილ სარჯველაძის განცხადებით, არასრულწლოვანთა კოდექსის მიზანი მართლმსაჯულების სისტემის ლიბერალიზება და აღდგენითი მართლმსაჯულების პრინციპის გაძლიერებაა. შეხვედრაზე სტუმრები სსიპ „დანაშაულის პრევენციის ცენტრის" საქმიანობასაც გაეცნენ. მოისმინეს ინფორმაცია „ყოფილ პატიმართა რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის პროგრამისა" და არასრულწლოვნებისთვის განკუთვნილი პროგრამების/პროექტების შესახებ. განრიდებისა და მედიაციის პროგრამის ზოგად მენეჯმენტს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ „დანაშაულის პრევენციის ცენტრი" ახორციელებს. პროგრამის შედეგად 14-დან 21 წლამდე ასაკის 2733 ახალგაზრდა სისხლისსამართლებრივ დევნას განერიდა. მედიაცია კი, როგორც აღდგენითი მართლმსაჯულების ერთ-ერთი საუკეთესო ინსტრუმენტი, სსიპ „დანაშაულის პრევენციის ცენტრის" საქმიანობის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მიმართულებაა. ცენტრი აქტიურად მუშაობს მედიაციის განვითარებასა და დანერგვაზე. განრიდება და მედიაცია ეყრდნობა აღდგენითი მართლმსაჯულების კონცეფციას, რომელიც მაქსიმალურად ითვალისწინებს დამნაშავისა და დაზარალებულის ინტერესებს, მიმართულია დანაშაულის პრევენციაზე და ზრუნავს საზოგადოების უსაფრთხოებაზე.