სიახლეები:

დანაშაულის პრევენციის ცენტრს ბრიტანელი ექსპერტი სტუმრობდა

28 მაი 2018

„ყოფილ პატიმართა რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის პროგრამის" ეფექტიანობის გაზრდისა და პროგრამაზე მომუშავე სოციალური მუშაკების პროფესიული განვითარების მიზნით, იუსტიციის სამინისტროს სსიპ „დანაშაულის პრევენციის ცენტრის" წარმომადგენლებთან ბრიტანელმა ექსპერტმა დენი კლარკმა ოთხდღიანი სამუშაო შეხვედრები გამართა. სამუშაო შეხვედრები სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სფეროში არასრულწლოვნების რისკებისა და საჭიროებების შეფასებას, ასევე, ფსიქოლოგიური მომსახურების განვითარებას მიეძღვნა. შეხვედრები EU4Justice - პენიტენციური და პრობაციის სისტემების მხარდამჭერი პროექტის ხელშეწყობით გაიმართა. დენი კლარკმა ყოფილ პატიმართა რეაბილიტაციისა და განრიდების პროგრამებზე მომუშავე სოციალური მუშაკებს/ფსიქოლოგებს საკუთარი გამოცდილება გაუზიარა. ბრიტანელი ექსპერტი განათლებით ფსიქოლოგია, რომელიც  რისკებისა და საჭიროებების შეფასების ფორმებზე, განმეორებითი დანაშაულის ალბათობის გასაზომ მეთოდოლოგიაზე მუშაობს.
რისკისა და საჭიროების შეფასების ფორმები (RNA)  დიდი ბრიტანეთის სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში აქტიურად გამოიყენება. საქართველოს რეალობაზე მორგებისა და ადაპტირების მიზნით, ევროკავშირის მხარდაჭერის პროექტის ფარგლებში შექმნილია სამუშაო ჯგუფი, რომელსაც ექსპერტები დენი კლარკი და სალომე ნამიჭეიშვილი ხელმძღვანელობენ.
რისკისა და საჭიროების შეფასების ინსტრუმენტი წარმოადგენს სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სფეროში ბენეფიციარის შეფასების ფორმას, რომელიც შესაძლებლობას იძლევა განისაზღვროს განმეორებითი დანაშაულის ჩადენის ალბათობის რაოდენობრივი მახასიათებელი; მიღებული შედეგი კი მნიშვნელოვანია სარეაბილიტაციო მომსახურების დაგეგმვის პროცესში. კერძოდ, საუბარია შეფასდეს ბენეფიციარისთვის მიწოდებული მომსახურების გავლენა; განისაზღვროს ბენეფიციარის მდგომარეობა სარეაბილიტაციო პროგრამაში ჩართვამდე და პროგრამის გავლის შემდეგ და სხვა.  როგორც ცნობილია, 2012 წლის ბოლოს იუსტიციის მინისტრის ინიციატივით ყოფილი პატიმრების დასახმარებლად პირველი სპეციალური სახელმწიფო პროგრამა შეიქმნა. პროგრამას სსიპ „დანაშაულის პრევენციის ცენტრი" ახორციელებს. მისი მიზანი სასჯელაღსრულების დაწესებულებებიდან გათავისუფლებული იმ პირების რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის ხელშეწყობაა, რომლებიც არ არიან პრობაციონერები და ამიტომ კიდევ უფრო მეტად სჭირდებათ სახელმწიფოს თანადგომა. პროგრამის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მიზანია განმეორებითი დანაშაულის განმაპირობებელი ფაქტორების შემცირება და საზოგადოების დაცვა რეციდივისგან.