2015

სსიპ "დანაშაულის პრევენციის ცენტრში" 2015 წელს გამოცხადებული კონკურსის შედეგები
 
I კვარტალი
 
დანაშაულის პრევენციის ცენტრში დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში
 
დანაშაულის პრევენციის ცენტრში დასაქმებულთა რაოდენობა კატეგორიების მითითებით

II კვარტალი

დანაშაულის პრევენციის ცენტრში დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში

დანაშაულის პრევენციის ცენტრში დასაქმებულთა რაოდენობა კატეგორიების მითითებით


III კვარტალი

დანაშაულის პრევენციის ცენტრში დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში

დანაშაულის პრევენციის ცენტრში დასაქმებულთა რაოდენობა კატეგორიების მითითებით


IV კვარტალი

დანაშაულის პრევენციის ცენტრში დასაქმებულთა რაოდენობა კატეგორიების მითითებით
 
დანაშაულის პრევენციის ცენტრში დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში