მანუჩარ შონიას ისტორია

 

აფხაზეთიდან დევნილიმანუჩარ შონიაამჟამად ზუგდიდისმუნიციპალიტეტის სოფელრუხში ოჯახთანერთად ცხოვრობს.მან საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საგრანტო პროექტისდაფინანსებით საოჯახომეურნეობა გააძლიერა.

მანუჩარ შონია2012 წელს საოკუპაციო რეჟიმმა უკანონოდდააპატიმრა და13 წელი მიუსაჯა.მან სოხუმისიზოლატორში" 3 წელი და 7 თვე დაჰყო; თუმცა 2016 წელს,საქართველოს მთავრობისდახმარებით იგისაკუთარ ოჯახსდაუბრუნდა. მანუჩარშონია ყოფილპატიმართა რეაბილიტაციის პროგრამის ბენეფიციარია

ყოფილ პატიმართარეაბილიტაციისა დარესოციალიზაციის პროგრამა" 2012 წლის ბოლოსიუსტიციის მინისტრისინიციატივით შეიქმნა.პროგრამას სსიპდანაშაულის პრევენციის ცენტრი" ახორციელებს. „ყოფილპატიმართა ბიზნესინიციატივების მხარდაჭერის" დაფინანსების მოპოვებისთვის აუცილებელია ყოფილპატიმართა რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართვა.პროგრამის მიზანიაყოფილ პატიმართარეაბილიტაციის ხელშეწყობა, საზოგადოების დაცვაგანმეორებითი დანაშაულისგან.