2018 წლის ფინანსური მაჩვენებლები

3 თვის მონაცემები


6 თვის მონაცემები


9 თვის მონაცემები


12 თვის მონაცემები