2019

სსიპ „დანაშაულის პრევენციის ცენტრის" მიერ გამოცხადებულ კონკურსთა შედეგები (2019წ)  
 
I კვარტალი