გუნდი

 • თათია ხოჭოლავა დირექტორი

  ფუნქციები:   • სსიპ „დანაშაულის პრევენციის ცენტრის" საქმიანობის ხელმძღვანელობა, წარმომადგენ სრულად »

 • ვლადიმერ ხელაძე ადმინისტრაციული სამმართველოს უფროსი

  ფუნქციები: • სამმართველოს მუშაობის დაგეგმვა და ხელმძღვანელობა; • ცენტრის ეფექტური ფუნქციონირებ სრულად »

 • ეკონომიკური სამმართველოს უფროსი/ფინანსური მენეჯერი

  ფუნქციები: • სამმართველოს მუშაობის დაგეგმვა და ხელმძღვანელობა; საქართველოს სახელმწიფო ხაზინის სრულად »

 • ლადო ჯავახიშვილი განრიდებისა და მედიაციის სამმართველოს უფროსი

  ფუნქციები ა). სამმართველოს მუშაობის დაგეგმვა და ხელმძღვანელობა; ბ). განრიდებისა და მედ სრულად »

 • ეკატერინე ბურჭულაძე პრესასა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი

  ფუნქციები PR კამპანიების დაგეგმვა, ორგანიზება და მონიტორინგი; PR კამპანიების მოწყობისათვ სრულად »

 • ეკატერინე ჩოფიკაშვილი დანაშაულის მეორე დონის პრევენციის სამმართველოს უფროსი

  ფუნქციები: • სამმართველოს მუშაობის დაგეგმვა და ხელმძღვანელობა; • მეორე დონის პრევენციის პროგრა სრულად »

 • მაია ნასრაშვილი დანაშაულის პირველი დონის პრევენციის სამმართველოს უფროსი

  ფუნქციები: •სამმართველოს მუშაობის დაგეგმვა და ხელმძღვანელობა; •დანაშაულის პირველი დონის პრევენცი სრულად »