გუნდი

  • ნია ქანთარია ყოფილ პატიმართა რეაბილიტაცია-რესოციალიზაციის სამმართველოს უფროსი

    ფუნქციები: ა). სამმართველოს მუშაობის დაგეგმვა და ხელმძღვანელობა; ბ). ყოფილ პატიმართა რეაბილიტ სრულად »