გუნდი

 • ლადო ჯავახიშვილი დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი

  ფუნქციები:   • სსიპ „დანაშაულის პრევენციის ცენტრის" საქმიანობის ხელმძღვანელობა, წარმომადგენ სრულად »

 • ვლადიმერ ხელაძე ადმინისტრაციული სამმართველოს უფროსი

  ფუნქციები: • სამმართველოს მუშაობის დაგეგმვა და ხელმძღვანელობა; • ცენტრის ეფექტური ფუნქციონირებ სრულად »

 • ეკონომიკური სამმართველოს უფროსი/ფინანსური მენეჯერი

  ფუნქციები: • სამმართველოს მუშაობის დაგეგმვა და ხელმძღვანელობა; საქართველოს სახელმწიფო ხაზინის სრულად »

 • ლადო ჯავახიშვილი განრიდებისა და მედიაციის სამმართველოს უფროსი

  ფუნქციები ა). სამმართველოს მუშაობის დაგეგმვა და ხელმძღვანელობა; ბ). განრიდებისა და მედ სრულად »

 • ეკატერინე ჩოფიკაშვილი დანაშაულის მეორე დონის პრევენციის სამმართველოს უფროსი

  ფუნქციები: • სამმართველოს მუშაობის დაგეგმვა და ხელმძღვანელობა; • მეორე დონის პრევენციის პროგრა სრულად »

 • მაია ნასრაშვილი დანაშაულის პირველი დონის პრევენციის სამმართველოს უფროსი

  ფუნქციები: •სამმართველოს მუშაობის დაგეგმვა და ხელმძღვანელობა; •დანაშაულის პირველი დონის პრევენცი სრულად »

 • ნია ქანთარია ყოფილ პატიმართა რეაბილიტაცია-რესოციალიზაციის სამმართველოს უფროსი

  ფუნქციები: ა). სამმართველოს მუშაობის დაგეგმვა და ხელმძღვანელობა; ბ). ყოფილ პატიმართა რეაბილიტ სრულად »